Veilig thuis in een welvarend Zulte

VLAAMS. VEILIG. VERANTWOORDELIJK.

 

Als N-VA willen we een sterk lokaal bestuur met de nodige bevoegdheden om voor de Zultenaars beleid te voeren, zo dicht mogelijk bij elke burger. Onze wortels liggen in onze straat, wijk en dorp. Elk met een eigen verhaal, unieke karakter en troeven. Hier delen we lief en leed met elkaar. Dat stukje Vlaanderen is onze thuis.

 

Ons leefmilieu hebben wij gevormd. De Leie, de meanders en de beken zijn onze aders, de bossen onze longen. We willen meer natuurontwikkeling, landschapsbeheer, een leefbaar platteland en groene dorpskernen voor nu en in de toekomst.

 

Ook het Vlaamse erfgoed willen we koesteren. Cultuur leidt tot gemeenschapsvorming en in Zulte is het rijke Vlaamse verenigingsleven het fundament van onze bloeiende gemeenschap en verdient ze alle mogelijke steun. 

 

Het aanzien van Zulte heeft een belangrijke gemeenschapsvormende functie zodat we trots kunnen zijn op waar we wonen, leven en werken. Daarom willen we nette en propere dorpskernen met veel groen en leefbare mobiliteit.

 

Een vrij Vlaanderen veronderstelt veiligheid. Iedere burger moet zich veilig kunnen voelen, ook in Zulte. We pleiten voor bestuurlijke handhaving waar rechtvaardigheid centraal staat. We steunen de BIN’s en het camera-netwerk dat verder wordt uitgebouwd. 

 

We willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur in Zulte. De integratie van OCMW en gemeente is daar een mooi voorbeeld van. 

 

Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Zultse bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen. Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijdt je niet door geld uit te delen maar door mensen te helpen, bv aan een job of bij bepaalde noden. We geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken.