Lokaal werk

N-VA Zulte maakt deel uit van de bestuursmeerderheid. Samen met de coalitiepartners zorgt ze voor een transparant beleid.

De algemene kenmerkenvan dit beleid zijn een doordacht een beheerst investeringsbeleid. Dit met de bedoeling om de financiële gezondheid van onze gemeente zo goed mogelijk te houden. Daarnaast wordt via buurtvergaderingen en andere communicatievormen ervoor gezorgd dat de inwoners hun mening steeds kwijt kunnen over dit beleid. Zo krijgt het gemeentebestuur makkelijk zicht op de noden van zijn inwoners en kan het bijsturen of ingrijpen waar nodig.