Lokaal werk

N-VA Zulte maakt deel uit van de bestuursmeerderheid. Samen met de coalitiepartners zorgt ze voor een transparant beleid.

De algemene kenmerkenvan dit beleid zijn een doordacht een beheerst investeringsbeleid. Dit met de bedoeling om de financiële gezondheid van onze gemeente zo goed mogelijk te houden. Daarnaast wordt via buurtvergaderingen en andere communicatievormen ervoor gezorgd dat de inwoners hun mening steeds kwijt kunnen over dit beleid. Zo krijgt het gemeentebestuur makkelijk zicht op de noden van zijn inwoners en kan het bijsturen of ingrijpen waar nodig.

 

In de eerste drie jaar was Michaël Devriendt schepen van milieu, energie, groenbeleid, dierenwelzijn, landbouw, toerisme, bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen.

Michaël zorgde voor het op stapel zetten van enkele belangrijke projecten. Enkele hiervan zijn het heraanleggen van de  begraafplaatsen en het opnemen van een promotiefilmpje met een drone.

Zoals afgesproken ging deze functie na drie jaar over naar één van onze coalitiepartners. In de plaats hiervan werd Ward Baeten voorzitter van de gemeenteraad.

 

Linda Detailleur is de voorzitster van het OCMW. Zij waakt er over dat Zulte een open en sociaal beleid voert. Dit met oog voor diegene die dit echt nodig hebben en correct als blijkt dat er ook andere oplossingen voor handen zijn. Dankzij haar beleid en de goede werking van de sociale dienst in onze gemeente is dit één van de meest efficiënte in Vlaanderen. Zulte kan ook trots zijn op het grote aantal woningen die via sociale bouwmaatschappijen gerealiseerd werden en worden. Dit zowel op vlak van bouwgrond, koopwoningen en huurwoningen. Dit is een weg die wij willen verder zetten.