Financieel Beleid

Onze gemeente heeft een jaarlijks budget van ruim elf miljoen euro. Het grootste deel (10 miljoen euro) gaat uit naar de dagelijkse werking van onze gemeente. De lonen van het gemeentepersoneel, brandstof, verwarmingskosten, bijdrages aan politie en brandweer, ... Zodoende kunt u zelf bepalen welk deel het gemeentebestuur ieder jaar "vrij" kan spenderen.

Het verleden heeft de gemeente opgezadeld met een aanzienlijke schuldenlast. Hiervoor is er gelukkig wel het één en ander in de plaats gekomen. Zo is er een nieuwe sporthal in Zulte en is er een gloednieuw gemeentehuis verschenen links van de kerk in Olsene. De schuld is draagbaar, maar N-VA wil er samen met de coalitiepartners strikt over waken dat dit ook zo blijft. Wij zijn er van overtuigd dat een gemeente niet alleen draait op grootschalige projecten. Mensen zien liever een ordentelijke straat voor hun huis. Daarom is er door dit bestuur ondermeer gekozen om in de loop van deze legistratuur in een aantal wijken de voetpaden te vernieuwen.

Dit geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Het grootste deel komt uit uw personenbelasting. Hier horen immers 7% gemeentebelastingen bij. Dit is het tarief in onze gemeente en dit wil N-VA ook zo houden. Wij zijn ons bewust van waar dit vandaan komt en willen dit dan ook met de grootste zorg spenderen.