Programma 2019

We zijn volop bezig met het uitschrijven van ons programma 2019 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Dit zal binnenkort op deze pagina bekend worden gemaakt. 

 

Ieders input blijft steeds welkom. Een idee, een suggestie … alles is waardevol. 

 

We werken aan een programma op vele onderwerpen:

 

- Algemeen bestuur en bestuurlijke organisatie

- Leefmilieu en Dierenwelzijn

- Lokale economie

- Financieel beleid

- Mobiliteit

- Onderwijs

- Ruimtelijke ordening

- Sociaal beleid

- Veiligheid

- Vrije tijd - cultuur en sport

- Werk

- Jeugdbeleid

- Asiel, migratie, inburgering en integratie

- Woonbeleid